Giám đốc điều hành công việc chung, xác định mức độ nguy hiểm và khó lường của cơn bão số 3 nên luôn ở trạng thái cảnh giác cáo độ với mọi diễn biến của thời tiết để có biện pháp bảo vệ tài sản ngành điện cũng như khắc phục sự cố trên lưới một cách nhanh nhất, an toàn cho người dân và CBCNV điện lực.

Xem thêm →