Tính toán máy biến áp 1 pha để quấn dây

 Tính toán quấn máy biến áp 1 pha tần số 50Hz,Máy biến thế có thể thay đổi hiệu điện thế xoay chiều, tăng thế hoặc hạ thế.Tính toán máy biến áp công suất nhỏ

quan may bien ap

Bài tập: cho 1 MBA có chiều dày xếp tôn là a =5cm; bản rộng b=3cm;điện áp 
vào 220v; điện áp ra 12v dùng để nạp ác quy xe máy

- bước 1: tính tiết diên có ích của lõi thép=a*b=5*3=15 (cm2)

- bước 2: tính số vòng/vôn:50/15=3.3 vòng

Số vòng cuộn sơ cấp:220*3.3=726 vòng
Số vòng cuộn thứ cấp:12*3.3=40 vòng

- bước 3: tính tiết diện dây quÂn:

Công suất của máy biến áp:P=S2/1,44=225/1.44=156w
Dòng điện cuộn sơ:i1=p1/u1=156/220=0,7A
Công su¸t của quận thứ cấp:P2=P1*0,9=156*0,9=140w
Dòng điện thư cấp:I2=P2/U2=140/12=11,7A

bước 4: Tính tiết diện dây quấn :

Dây quấn sơ:căn bậc 2 cua rI1/3,14=0,7/3,14=0,50mm2
Dây quấn thứ cấp:căn bậc 2 của 11,7/3,14=2,0mm2

Tính toán quấn máy biến áp 1 pha tần số 50Hz  

Máy biến thế có thể thay đổi hiệu điện thế xoay chiều, tăng thế hoặc hạ thế, đầu ra 

cho 1 hiệu điện thế tương ứng với nhu cầu sử dụng. Máy biến áp được sử dụng 

quan trọng trong việc truyền tải điện năng đi xa. Ngoài ra còn có các máy biến thế 

có công suất nhỏ hơn, máy biến áp (ổn áp) dùng để ổn định điện áp trong nhà, hay 

các cục biến thế, cục xạc, ... dùng cho các thiết bị điện với hiệu điện thế nhỏ (230 

V sang 24 V, 12 V, 3 V, ...). Bài này biến áp đông anh hướng dẫn các pác tự quấn lấy 1 cái máy biến 

áp phù hợp với mục đích sử dụng của mình. Không cần phải đi mua cho dù nó rẻ 

hơn.

Hình ảnh minh họa máy biến áp được quấn xong

Để quấn được máy biến áp thì chúng ta cần phải lưu ý mấy vấn đề cơ bản sau 

đây :

+ Công suất biến áp

+ Điện áp đầu vào 

+ Điện áp đầu ra

+ Tổn hao của máy biến áp

+ Quan trọng hơn nữa cần để ý đến vật tư quấn máy biến áp