Tổ chức Lớp bồi huấn cán bộ lãnh đạo các trạm biến áp (Lớp 2)

Tổ chức Lớp bồi huấn cán bộ lãnh đạo các trạm biến áp (Lớp 2)

 Từ ngày 07 đến ngày 09/9/2016 tại khách sạn VSTAR Thành Phố Hoà Bình, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã triển khai tổ chức Lớp bồi huấn cán bộ lãnh đạo các trạm biến áp (Lớp 2), kết thúc chương trình đào tạo cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, lãnh đạo cấp đội, trạm theo kế hoạch đào tạo năm 2016. Trước đó, lớp thứ nhất được tổ chức thành công từ ngày 10 đến ngày 13/8/2016 cũng tại VSTAR.

Tham dự buổi bế mạc lớp học có đ/c Nguyễn Hữu Long, Phó giám đốc Công ty; đ/c Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng Kỹ thuật; đ/c Nguyễn Tiến Vượng, Giám đốc Truyền tải điện Hòa Bình.

Phát biểu bế mạc lớp học, đ/c Nguyễn Hữu Long nhấn mạnh: “Công tác đào tạo được Ban giám đốc Công ty đặc biệt quan tâm, để làm tốt công tác quản lý điều cốt lõi là yếu tố con người đồng thời nâng cao công tác quản lý vận hành các trạm biến áp trong thời gian tới được tốt hơn. Phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn, khắc phục kịp thời, phòng ngừa sự cố. Đảm bảo vận hành an toàn, tăng thu nhập cho người lao động”. 

Lớp học có gần 60 học viên là Phó trưởng phòng Kỹ thuật, chuyên vên phụ trách trạm các TTĐ, Phó trưởng các TBA, kỹ thuật viên các TBA thuộc các TTĐ khu vực gồm: TTĐ Hà Nội, Tây Bắc, Tây Bắc 2, Đông Bắc 1, 2, 3, Hoà Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Nội dung bồi huấn tập trung vào công tác quản lý kỹ thuật trạm biến áp (TBA), khối lượng hồ sơ quản lý, hồ sơ quản lý thiết bị; công tác quản lý hệ thống đo đếm, thu thập và xử lý số liệu đo đếm; quản lý thiết bị nhất thứ, công tác nghiệm thu, thí nghiệm định kỳ, sửa chữa bảo dưỡng, công tác xử lý sự cố, phương án thi công, biện pháp an toàn...; trao đổi nghiệp vụ quản lý vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng tại PTC1.

Cũng tại lớp bồi huấn, thực hiên chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Lãnh đạo PTC1 trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Văn hóa doanh nghiệp EVNNPT. Đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty đã bồi huấn về văn hóa doanh nghiệp EVNNPT, Sổ tay văn hóa EVNNPT, Quy tắc ứng xử văn hóa EVNNPT... với mục tiêu chiến lược đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, liên tục và ổn định. Xây dựng hệ thống truyền tải điện Quốc gia đồng bộ, hiện đại. Xây dựng mô hình tổ chức, quản trị chuyên nghiệp hướng đến hiệu quả cao nhất. Cán bộ công nhân viên tự hào và tin tưởng vào EVNNPT

Qua 3 ngày bồi huấn với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi học viên, lớp học đã kết thúc tốt đẹp. 100% học viên đã nắm bắt được nội dung chính của lớp bồi huấn, qua đó nâng cao trình độ, trách nhiệm của đội ngũ quản lý trong thời gian tới phục vụ tốt cho công tác quản lý lãnh đạo tại các bộ phận trong đơn vị nói chung và Công ty nói riêng./.

Mạnh Hùng - PTC1