Sản phẩm máy biến áp của công ty rất đa dạng

Công Ty CP Chế tạo Biến áp TBĐ Đông Anh Hà Nội xin gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng, quý công ty đã quan tới tới sản phẩm và dịch vụ của Công ty chúng tôi.

Máy biến áp 1 pha và 3 pha. Máy biến áp kiểu hở, máy biến áp kiểu kín và máy biến áp khô.

Máy biến áp phân phối và máy biến áp trung gian.

Máy biến áp có bình dãn nở dầu và máy biến áp tự dãn nở (Máy biến áp kiểu kín)
Loại 2 cấp điện áp và 3 cấp điện áp.

Máy biến áp của công ty được thiết kế theo tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu đặt hàng...

Tiêu chuẩn áp dụng:
Máy biến áp 1 pha có dung lượng từ 25 đến 100kVA có các cấp điện áp 6,3;10;15;22;35/0,4kV

Máy biến áp phân phối 3 pha dung lượng từ 25 đến 10.000kVA, điện áp 6,3;10;15;22;35/0,4kV với tổ đấu dây Y/yn hoặc D/yn.

Máy biến áp của Công ty được thiết kế, chế tạo thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC60076 : 2000; IEC60076-11:2004; TCVN 6306:2006

Máy biến áp dầu có bình dãn nở dầu, máy biến áp kiểu kín, máy biến áp khô và máy biến áp dùng dây dẫn đặc biệt có khả năng chống cháy lắp đặt cho các khu vực có yêu cầu đặc biệt về phòng chống cháy nổ.

Thử nghiệm:

Máy biến áp của Công ty được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục thử nghiệm thường xuyên, điển hình và thử nghiệm đặc biệt theo yêu cầu của tiêu chuẩn

Chứng nhận: 

Chứng nhận ISO 9001 - 2008

Được đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho lĩnh vực hoạt động Sản xuất, Chế tạo và Sửa chữa thiết bị điện...
 

Chứng nhận Quatest I

Chứng nhận sản phẩm "Máy biến áp điện lực, loại công suất đến 3000 KVA và điện áp danh định đến 35 KV"
Một số hình ảnh sản phẩm máy biến áp
                                                                 Máy biến áp kín chế tạo theo yêu cầu
                                                                               Máy biến áp kín
                                                                         Máy biến áp hở
                                                                                          Máy biến áp kín có bình dầu phụ