thi công Trạm biến áp (TBA) 220 kV Ngũ Hành Sơn

Ông Vũ Ngọc Minh – Tổng giám đốc EVNNPT đã đến hiện trường kiểm tra thực tiến độ công trình thi công Trạm biến áp (TBA) 220 kV Ngũ Hành Sơn

 

Ông Vũ Ngọc Minh – Tổng giám đốc EVNNPT đã đến hiện trường kiểm tra thực tiến độ công trình thi công trạm biến áp
 (TBA) 220 kV Ngũ Hành Sơn; đường dây 220 kV Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn và dự án nâng công suất máy biến áp (MBA) 110 kV - 25 MVA thành MBA 110 kV- 63  MVA tại các TBA 220 kV Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh.
Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó giám đốc PTC2 cho biết, Dự án TBA 220kV Ngũ Hành Sơn và đường dây đấu nối được EVNNPT giao PTC2 quản lý dự án. Dự án là công trình xây dựng mới, có quy mô lắp đặt 2 MBA 220kV - 125  MVA (giai đoạn này này lắp 1 MBA); 3 ngăn lộ 220kV, 4 ngăn lộ 110kV. Tuy nhiên  để đảm bảo cung cấp điện cho Hội nghị APEC 2017 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, ngày 29/4/2016, EVNNPT có quyết định số 0956/QĐ-EVNNPT phê duyệt hiệu chỉnh dự án đầu tư (DAĐT) và thiết kế kỹ thuật (TKKT) lắp MBA 220 kV-250  MVA thay cho MBA 220 -125  MVA trong phương án phê duyệt ban đầu. Đồng thời EVNNPT ưu tiên điều động MBA 220 kV-250 MVA (dự án TBA 220 kV Cần Thơ) Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh về lắp đặt tại TBA 220kV Ngũ Hành Sơn. Đối với phần xây lắp, móng, đường công vụ đang trong giai đoạn hoàn thiện và đơn vị thi công đang lắp dựng trụ thép, lắp đặt thiết bị. Ngày 23/9/2016, MBA 220kV tại Đông anh đã được PTC2 bàn giao cho Công ty CP Vận tải đa phương thức vận chuyển. Dự kiến ngày 10/10/2016 MBA 220kV sẽ về đến TBA 220kV Ngũ Hành Sơn để bàn giao cho nhà thầu lắp đặt.
 
Đối với đường dây 220kV Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn, PTC2 đã hoàn thiện đóng điện giai đoạn 1 từ VT10-VT30 (4,7 km) vào ngày 31/5/2013. Giai đoạn 2 thi công đoạn đường dây còn lại (khoảng 6,2 km) gồm: đoạn VT01- VT10 mạch kép 220 kV; đoạn VT30- VT42: 04 mạch, mạch kép 220kV, mạch kép 110 kV) và đấu nối vào Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn. Hiện nay khoảng dây 220kV mạch 1 từ VT10- VT11 chưa kéo do duy trì vị trí 17 của đường  dây 110kV 175/T500 Đà Nẵng- 172/T110 Liên Trì để đảm bảo cấp điện kép mạch cho trạm 110 V Liên Trì và từ VT 38-VT41 chưa kéo được đường dây 110kV do các hộ dân cản trở. Theo kế hoạch đăng ký ngày 28-29/9/2016 PTC2 sẽ sẽ phối hợp chính quyền để thực hiện hỗ trợ thi công, dự kiến cuối tháng 9/2016 sẽ đóng điện đường dây.
 
Đối với dự án nâng công suất MBA 110 kV- 25 MVA lên MBA 110 kV - 63 MVA tại các TBA 220 kV Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh do PTC2 thực hiện. Dự án nâng công suất lần này TBA 220 kV Hòa Khánh sẽ được thay thế MBA 110 kV -125 MVA (T2) thành MVA 110 kV -  63 MVA;  thay thế biến dòng ngăn 432 có tỷ số biến phù hợp MBA 63 MVA mới; thay thế cáp lộ tổng từ MBA T2 đến tủ 432; Đấu nối, khai báo hệ thống điều khiển, bảo vệ MBA T2 vào HTĐK máy tính hiện hữu. Tại TBA 220 Ngũ Hành Sơn cũng được thay thế MBA 110 kV -125 MVA (T2) thành MVA 110 kV -  63 MVA; thay thế cáp lộ tổng từ MBA T đến tủ 431; đấu nối, khai báo hệ thống điều khiển, bảo vệ MBA T2 vào HTĐK máy tính hiện hữu. Theo tiến độ kế hoạch đề ra, dự án sẽ được PTC2 khởi công ngày 1/11/2016 và hoàn thành trong quý 2 năm 2017. Riêng trong dự án này, PTC2 đã kiến nghị lãnh đạo EVNNPT cho phép phê duyệt điều chỉnh mời thầu với các thông số MBA 110 kV - 63 MVA (T2) để phù hợp vận hành song song với MBA 110 kV-40 MVA (T1).
 
Ông Vũ Ngọc Minh – Tổng giám đốc EVNNPT đã chỉ đạo giải quyết nhanh những vướng mắc tại hiện trường sớm hoàn thành đóng điện dự án. Ông đề nghị PTC2 phối hợp với chính quyền, các đơn vị và nhà thầu tập trung hoàn thành kéo dây và đóng điện trong thời gian sớm nhất. Đối việc xây lắp tại TBA 220 kV Ngũ Hành Sơn cần đảm bảo đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình. Đối với dự án nâng công suất MBA 110kV, các Ban chức năng cùng PTC2 khẩn trương thực hiện theo đúng lộ trình mà EVNNPT đã phê duyệt.
 
Do việc thi công đầu tư xây dựng trên cơ sở mở rộng TBA 110kV, vì vậy gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là công tác an toàn vận hành và an toàn thi công trong điều kiện TBA 220 kV Ngũ Hành Sơn vừa vận hành cung cấp điện nhưng vừa thi công mở rộng, xây dựng mới và nâng công suất. Lãnh đạo EVNNPT và PTC2 đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Việc sớm hoàn thành công trình sẽ góp phần hình thành phương thức cấp điện mới với cấp điện áp 220kV từ Trạm biến áp 500kV Đà Nẵng, Dốc Sỏi và các thủy điện trong khu vực. Đồng thời tăng cường cấp điện cho các trạm 110kV Bắc Mỹ An, An Đồn, Liên Trì (Đà Nẵng) và Điện Nam - Điện Ngọc, Hội An (Quảng Nam), đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng trong những năm tiếp theo.
Quang Thắng/Icon.com.vn