vận hành máy biến áp (MBA) AT2 220kV-125MVA - hoàn thành dự án “Lắp MBA thứ 2 tại TBA 220 kV Yên Bái”

vận hành máy biến áp (MBA) AT2 220kV-125MVA - hoàn thành dự án “Lắp MBA thứ 2 tại TBA 220 kV Yên Bái”

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPMB đại diện EVNNPT điều hành quản lý dự án, Viện Năng lượng tư vấn thiết kế, Công ty Cổ phần AlphaNam E&C thi công, Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Năng lượng Việt Nam thí nghiệm hiệu chỉnh, Công ty Truyền tải điện 1 tư vấn giám sát và tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm C có quy mô đầu tư xây dựng: lắp đặt 01 máy biến áp AT2 220/110/22kV công suất 125 MVA loại tự ngẫu 3 pha; lắp đặt thiết bị các ngăn lộ tổng các phía 220kV, 110kV, 22kV của MBA AT2; bổ sung hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường phù hợp với quy mô của trạm; bổ sung dữ liệu SCADA cho MBA AT2 và các thiết bị đóng cắt.

Công trình được thi công trong khuôn viên TBA 220 kV Yên Bái tại xã Tân Thịnh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái./.

Bài: Ngọc Minh - Ảnh: Mạnh Hùng