Chính sách chất lượng

Công Ty CP Chế tạo Biến áp TBĐ Đông Anh Hà Nội xin gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng, quý công ty đã quan tới tới sản phẩm và dịch vụ của Công ty chúng tôi.

Chính sách chất lượng

 

Công Ty CP Chế tạo Biến áp TBĐ Đông Anh Hà Nội

Cam kết phấn đấu trở thành nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, đặt chất lượng sản phẩm và dịch vụ lên trên hết.

Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng trên cơ sở tôn trọng và tin cậy lẫn nhau.

Xây dựng, đào tạo và giáo dục đội ngũ CBCNV trong công ty không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu phát triển của công ty và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng