Cấu tạo máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây

Cấu tạo: Máy biến áp một pha và Máy biến áp ba pha; Máy biến thế (máy biến áp)với 2 cuộn dây và 1 lõi sắt

 Cấu tạo chung của máy biến áp 3 pha:

- Máy biến áp gồm có hai cuộn dây : cuộn sơ cấp có N1 vòng và cuộn thứ cấp có N2 vòng. Ở trong lõi máy biến áp gồm nhiều lá sắt mỏng ghép cách điện với nhau để tránh dòng Fu-cô và tăng cường từ thông qua mạch. Số vòng dây ở hai cuộn phải khác nhau, tuỳ thuộc nhiệm vụ của máy mà có thể N1 > N2 hay ngược lại. 
- Cuộn sơ cấp trong máy biến áp nối với mạch điện xoay chiều còn cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ điện. 

Người ta thường chia máy biến áp theo 2 loại là máy biến áp 1 pha và máy biến áp 3 pha

may bien the

Máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây

Máy biến áp gồm có 2 cuộc dây sơ cấp và thứ cấp được gọi là máy biến áp 2 cuộn dây

Máy biến áp 2 cuộn dây thì 2 đầu vào điện áp
Máy biến áp 3 cuộn dây thì 3 đầu vào điện áp
Tùy theo sơ đồ lưới điện và ứng dụng của bạn để chọn cho phù hợp.
Có thể sử dụng Máy biến áp 3 cuộn dây để thay thế cho 2 cuộn dây nếu có cấp điện áp và công suất phù hợp.