Vui cùng các cháu thiếu nhi nhân ngày 1-6

Hình ảnh hoạt động của Cty nhân ngày 1-6: đưa các cháu đi tham quan lăng Bác: Uống nước nhớ nguồn, giáo dục các cháu lòng tự hào dân tộc...