Miền Bắc

 Phân phối các tỉnh phía Bắc

Địa chỉ: Tổ 7 thị trấn Đông Anh - huyện Đông Anh - TP Hà Nội

Điện thoại: 0975 21 5868