Hình ảnh máy lọc dầu

 Một số hình ảnh về máy lọc dầu lưu động của Công ty Cổ phần Chế tạo Biến áp Thiết bị điện Đông Anh Hà Nội