Hình ảnh dự án đang thi công

 Một số hình ảnh về dự án đang thi công của công ty:

 

Trạm treo

Trạm treo

Trạm treo

Trạm biến áp

Trạm biến áp