Từ ngày 06 đến10/6/2016 và từ ngày 01 đến 05/7/2016 phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2016

từ ngày 06 đến10/6/2016 và từ ngày 01 đến 05/7/2016 phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2016

 Theo đó, EVNHANOI sẽ không thực hiện các công tác cắt điện để sửa chữa trên lưới điện cao, trung, hạ thế toàn thành phố Hà Nội trong thời gian chuẩn bị thi và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT từ ngày 06 đến10/6/2016 và từ ngày 01 đến 05/7/2016 phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 (Trừ các trường hợp cắt điện xử lý sự cố hoặc trường hợp đặc biệt đe dọa đến an toàn hệ thống điện).

EVNHANOI yêu cầu các công ty điện lực quận, huyện căn cứ vào danh sách Hội đồng thi tốt nghiệp THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp, liên hệ với các phòng Giáo dục - Đào tạo quận, huyện sở tại để lập phương án đảm bảo điện chi tiết cho các Hội đồng thi trên địa bàn của đơn vị quản lý.

Tiến hành kiểm tra đường dây,  trạm biến áp cấp điện cho các địa điểm thi, lập biên bản phân rõ trách nhiệm và phạm vi quản lý lưới điện tại các điểm cần đảm bảo điện phục vụ thi, các địa điểm in sao đề thi, chấm thi, phúc khảo và Ban chỉ đạo thi...

Các hội đồng thi đều được cấp điện từ 2 nguồn lưới hoặc có phương án dự phòng bằng máy phát điện đề phòng khi xảy ra sự cố, tăng cường ứng trực, chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện phòng chống cháy nổ tại các trạm biến áp để khẩn trương xử lý sự cố hoặc chuyển đổi phương thức dự phòng nhanh chóng cấp điện lại cho các địa điểm thi khi xảy ra sự cố.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT sẽ diễn ra từ ngày 08 đến 10/6/2016 và kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 dự kiến từ ngày 03 đến 05/7/2016. Để đảm bảo điện phục vụ kỳ thi tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị trong toàn Tổng công ty triển khai công tác đảm bảo điện cho các địa điểm phục vụ kỳ thi trên toàn thành phố.