Đóng điện TBA 500 kV Pleiku 2

Đóng điện TBA 500 kV Pleiku 2, tăng cường khả năng truyền tải điện cho miền Nam

 Vào lúc 22h30 ngày 20/3, Hội đồng nghiệm thu đóng điện trạm biến áp 500 kV Pleiku 2 đã thống nhất cho phép đóng điện thử nghiệm, đưa vào vận hành ngăn xuất tuyến (NXT) 563, 573 tại Trạm biến áp 500 kV Pleiku 2 và NXT 562, 572, bổ sung lắp mới thiết bị ngăn 573 tại TBA 500 kV Cầu Bông qua 1 mạch đường dây 500 kV Pleiku 2 - Cầu Bông.

 

Theo đánh giá của NPT, kết quả đạt được nêu trên là sự nỗ lực, huy động tối đa mọi nguồn lực trong công tác chỉ đạo điều hành dự án của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB); sự phối hợp hiệu quả, kịp thời của Công ty truyền tải điện 3, 4.

 Việc đóng điện đưa vào vận hành các NXT 500 kV tại TBA 500 kV Pleiku 2 và NXT 500 kV tại TBA 500 kV Cầu Bông có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc liên kết lưới điện 500 kV và tăng cường khả năng truyền tải công suất trên 04 mạch đường dây 500 kV từ miền Trung, Tây Nguyên (qua các đường dây 500 kV mạch 1, 2 và 02 mạch ĐD 500 kV Pleiku 2 - Mỹ Phước - Cầu Bông) để cung cấp điện cho miền Nam; chuẩn bị sẵn sàng kết nối lưới điện truyền tải bên nước bạn Lào thông qua ĐD 220 kV Xêkaman 1 - Pleiku 2 dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 3/2016.

Đặc biệt, đóng góp rất quan trọng cho dự án chính là nỗ lực thi công ngày đêm, cả trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 của các nhà thầu thi công (Công ty CP Xây lắp điện 1, Công ty TNHH Thí nghiệm điện miền Trung).

Xuân Tiến