Công tác đảm bảo điện tết nguyên đán Bính Thân 2016

Công tác đảm bảo điện tết nguyên đán Bính Thân 2016

 Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin cung cấp một số thông tin về tình hình cung ứng điện trong 5 ngày Tết Nguyên đán Bính Thân (từ ngày 6 - 10/02/2016) như sau:

1. Công tác chuẩn bị:
 
Để đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, tin cậy phục vụ các yêu cầu hoạt động chính trị, xã hội, sản xuất kinh doanh của các địa phương và nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của nhân dân cả nước, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, EVN đã có Chỉ thị số 186/CT-EVN ngày 18/01/2016 chỉ đạo các đơn vị tăng cường kỷ luật vận hành trong dịp Tết Nguyên đán. Tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều đã lập phương án chi tiết đảm bảo cung ứng điện, an toàn phòng chống cháy nổ và trực tăng cường trong các ngày Tết. Qua kiểm tra thực tế, các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của EVN với tinh thần sẵn sàng cao.
 
2. Tình hình cung cấp điện trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân 2016:
 
Trong 5 ngày Tết Nguyên đán Bính Thân (từ ngày 6 - 10/02/2016) tình hình cung ứng điện an toàn, ổn định, tin cậy.
 
Phụ tải hệ thống điện quốc gia trong các ngày này đạt công suất cao nhất là 17.344 MW (ngày 7/2), sản lượng cao nhất là 361,804 triệu kWh (ngày 6/02), sản lượng thấp nhất là 267,7 triệu kWh (ngày 10/02). Tổng công suất khả dụng nguồn điện từ 29.450 - 29.800 MW.
 
Các nhà máy điện và lưới điện truyền tải vận hành ổn định. Không xảy ra sự cố lưới điện phân phối, không có tai nạn lao động và sự cố cháy nổ.
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 
Ban Quan hệ cộng đồng - Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 
Điện thoại: 04.66946405/66946413 Fax: 04.66946402 
 
Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;