Công trình cho Điện lực Hà Tĩnh

Công trình cho Điện lực Hà Tĩnh

 

                                  Tên hợp đồng    Tên chủ dự án Nội dung cung cấp chủ yếu
Chống quá tải các TBA lưới điện huyện Lộc Hà năm 2015 - tỉnh Hà Tĩnh Công ty Điện lực Hà Tĩnh  Máy biến áp, thiết bị điện
Chống quá tải các TBA lưới điện huyện Can Lộc năm 2015 - tỉnh Hà Tĩnh Công ty Điện lực Hà Tĩnh  máy biến áp, thiết bị điện

Một số hình ảnh thi công: