kinh doanh xuất nhập khẩu

BTĐA Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị, hàng hoá công nghiệp và dân dụng. 

                                                                                   Sứ chuỗi 

                                                                           Dầu cách điện

                                                                        Cáp điện