Tài liệu công suất máy biến áp

Các loại công suất máy biến áp

 Thường công suất sử dụng tối đa của máy biến áp là bằng 70% công suất biểu kiến. Công suất biểu kiến của một thiết bị điện là để chỉ giới hạn về công suất.

Ví dụ thiết bị của bạn là máy biến áp có công suất biểu kiến là 400KVA tức là ứng với Điện áp đạt chuẩn của thiết bị, công suất tức thời tối đa của thiết bị là bằng công suất biểu kiến. Thông thường nếu điện áp đạt chuẩn thì thiết bị làm việc ổn định ở 70% công suất biểu kiến ( nói là biểu kiến vì nó không có thực, nó chỉ đại diện cho khả năng làm việc tối đa ở điện áp đạt chuẩn. Khi điện áp bị giảm bao nhiêu phần trăm thì công suất cũng bị giảm theo bấy nhiêu phần trăm. 

Công suất máy biến áp đây là công suất 3 pha.Người ta có thể lấy 1 pha sử dụng hoặc có thể lấy cả 3 pha.Nhưng người thiết kế phải tính toán phân phối các thiết bị thật chính xác để đảm bảo cân tải

Máy Biến áp 400KVA có công sử dụng tối đa bao nhiêu KW?

Điều này tất nhiên là sẽ gây quá tải cho máy biến áp .Vì lúc khởi động các máy móc cần công suất (dòng) cao gấp 2,5-3 lần công suất danh định đó bạn; 
Nhưng tất nhiên máy của bạn không fải lúc nào cũng cùng khởi động; Vì vậy, bạn nên vượt khoảng cỡ 30% công suất sự dụng là OK thôi! 

Theo mình nên có biến áp công suất 520KVA là được,